XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Katowice, 21.09.2017 - 23.09.2017

www.kongres2017.ptkardio.pl